PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

   Strategické řízení rodinné firmy

Jaroslav Jaroměřský (15.2.2024)

Nedávno jsme v článku „Role majitele v rodinné firmě“ řešili, kolik času trávíte jako majitel ve své firmě, a kolik času věnujete operativě a kolik strategickému řízení firmy. Mnoho majitelů opakuje dlouhá léta pořád stejnou chybu - že veškerý čas spotřebují na řízení denního chodu a provozu firmy, chtějí o všem vědět a o všem i rozhodovat.

Co to tedy je STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ firmy?

Význam slova „STRATEGIE“ pochází z řeckého „strategos“ = generál, „stratos“ = vojsko a „agein“ = vést, a znamená mít svůj dlouhodobý plán aktivit zaměřený na dosažení nějakého cíle/cílů.

„Strategické řízení“ je aktivní řízení zaměřené na dlouhodobé plánování a směřování firmy na základě předem definovaných cílů (CO, PROČ) a stanovení cesty k jejich dosažení (JAK).

Co zahrnuje STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ firmy?

„Strategické řízení“ zahrnuje všechny oblasti uvedené na úvodním obrázku článku. Každá firma už před svým založením by měla znát svou „MISI“ (PROČ chci firmu založit, co bude jejím posláním, jaké má mít místo na trhu, komu bude sloužit…) a také svou „VIZI“ (CO chci v budoucnosti dosáhnout, mít svůj „maják“, za jehož světlem stále půjdu…). Dále si musím určit svou „STRATEGII“ (způsob, svou vlastní cestu, cíle, milníky apod., JAK naplním a dosáhnu své vize).

Kdo je odpovědný za STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ firmy?

Hlavní odpovědnost v rodinné firmě leží samozřejmě na majiteli. Ale měl by do strategického plánování zahrnout klíčové lidi, aby to nebyla na konci jen jeho strategie. Naprosto nezbytným a často podceňovaným faktorem je komunikace směrem do firmy tak, aby všichni zaměstnanci strategii znali a rozuměli ji, ale hlavně, aby znali své cíle vedoucí k jejímu naplnění. Toto vše je hlavní smysl strategického řízení.