PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

   Strategické firemní cíle

Jaroslav Jaroměřský (13.3.2024)

V minulém článku jsme zmiňovali, co je to MISE a VIZE, a jaký smysl mají pro firmu. Pokud chci naplnit mé poslání na trhu a směřovat ke svému vysněnému cíli, musím mít k tomu stanovené jasné cíle, cestu a hlavní milníky, jak toho chci dosáhnout.

Je to jako řeka, která teče nepřetržitě ke svému cíli, postupně a po předem vytyčené trase, až dosáhne svého konce a naplnění.

Takové cíle, které mi pomáhají na této „firemní cestě“, jsou STRATEGICKÉ CÍLE. Jsou to cíle, které vedou k mé vizi a dávají mi určitou míru podnikatelské jistoty, že má firma jde správným směrem a nesejde z cesty, i když se třeba aktuální podmínky na trhu nevyvíjí zrovna příznivě. Tak jako řeka na své cestě přijímá nové přítoky a sílí, i my bychom měli průběžně monitorovat nové věci, situace, vyhodnocovat informace a pravidelně reflektovat strategické cíle, abychom sice nešli stále po předem vytyčené cestě, ale hlavou proti zdi.

Jaký je rozdíl mezi STRATEGICKÝMI CÍLI a SPECIFICKÝMI CÍLI?

Jak už bylo řečeno STRATEGICKÉ CÍLE jsou přesnějším vymezením vize, nemusí být tedy vždy „SMART“. Strategické cíle jsou dlouhodobé (např. 3 roky) a určují hlavní směrování firmy v různých oblastech – postavení na trhu, produkty, klienti, cenotvorba, vymezení vůči konkurenci apod. SPECIFICKÉ CÍLE (většinou roční) už naopak musí být „SMART“ (specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické, termínově ohraničené), a detailněji upřesňují strategické cíle v jednotlivých oblastech. Většinou pak bývají i součástí KPI a motivačního systému managementu a zaměstnanců firmy.

Problematika mise, vize, strategických cílů, ročních cílů, KPI a související motivace jsou často velmi podceňované v menších a středních firmách.

Rádi za Vámi přijedeme, poradíme, zavedeme do praxe. Máme s tím dlouhodobé praktické zkušenosti.