PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

   Roční specifické cíle

Lukáš Musílek (28.3.2024)

Roční cíle firmy jsme už zmínili v minulém článku, ale domníváme se, že zrovna toto téma je třeba ještě zdůraznit samostatným příspěvkem. Už jste si cíle na rok 2024 stanovili a komunikovali do firmy?  

Aby nedošlo k omylu, pořád se ještě toto týká celé firmy, nikoliv cílů (KPI) pro jednotlivé kolegy.

Ale čím hlouběji nebo raději řekněme „specifičtěji“ a do kratšího horizontu jdeme, tak je logické, že kolegové, konkrétní zaměstnanci, více cíle vnímají, o to více jim musí rozumět, protože jen tak budou firemní motory směřovat tím správným směrem (a ne třeba proti sobě, zpětný tah opravdu nikdo nechce).  

Teorii známe všichni, cíle musí být SMART – specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické, termínované – to je vcelku jednoduché, ale stačí to?

V praxi je ale nutné zejména dosáhnout sladění ročních cílů s vizí a strategickými cíli, doporučujeme to opravdu ověřovat, než v nadšení z hotové práce management odsouhlasí roční specifické cíle ke kaskádování. Neděláme to přece proto, abychom naplnili teorii a abychom cíle měli – děláme to proto, abychom firmu reálně posunuli dál, opravdu ji řídili a nenechali ji jen nechat se pasivně vláčet trhem.  

A samozřejmě je zde téma zpětné vazby – zapojte do tvorby cílů zaměstnance, mnohokrát nám to otevřelo oči a další témata k zapracování do cílů, navíc pak zaměstnanci lépe přijmou cíle za vlastní, když „do nich mají možnost mluvit“.

Téma je to hodně široké a je nutné ho v každé firmě aplikovat výrazně individuálně, rádi za Vámi přijedeme, poradíme, zavedeme do praxe.

Přejeme všem krásné Velikonoce.