PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

Předání kormidla

Jaroslav Jaroměřský (28.6. 2024)

Pro zachování trvalé hodnoty rodinné firmy do budoucna je asi nejdůležitějším milníkem „PŘEDÁNÍ KORMIDLA OD ŘÍZENÍ FIRMY“ mladší generaci.

Kdy to udělat?  Jak to udělat?

Na koho to převést? Co mám dělat, když nemám rodinného nástupce?

Jaká bude moje budoucí role? Budu pobírat např. nějakou rentu?

Mám dobře rozmyšleno, co budu dělat, až nebudu každý den ve firmě?

Existuje mnoho dalších otázek, zrovna tak jako existuje mnoho řešení. Každý majitel jednoho dne dospěje do bodu, kdy bude muset toto téma řešit a také i vyřešit, pokud nechce „zahodit“ dlouhé roky, které věnoval založení firmy a jejímu budování. Je to logický a nezbytný krok, prostě stáří nikdo nezastaví, ubývá nám energie, nadšení, elán, které jsme měli za mlada a které jsou naprosto nezbytné pro čelení všem novým výzvám, které současný trh - nové technologie, postupy, turbulentní prostředí – na nás chrlí každým dnem. Pokud se podíváme do historie, i moudří panovníci včas předávali žezla svým potomkům, aby zajistili budoucnost jejich dynastie nebo chod království.

Včasné a dobře připravené předání kormidla z majitele na potomky je pak projevem moudrosti majitele, i když je to velmi těžké „mentální“ cvičení a rozhodnutí.

Ve své praxi se stále více setkáváme s tím, že majitelé, kteří dlouhodobě řídili a řídí firmu systémem „One Man Show“, jsou sami nejen na řízení své firmy, ale ani nemají možnost si nezávisle s někým o možných variantách řešení situace popovídat, protože s podřízenými to dost dobře nejde a s rodinnými příslušníky to také není vždy možné nebo i chtěné.

Situaci často komplikuje i fakt, že majitelé vydělané prostředky investovali do např. zahraničního vzdělání svých potomků, průběžně nebudovali již od mlada jejich vztah k firmě, a oni se pak vydávají svou životní cestou a nemají ani zájem o předání rodinného kormidla.

Dobrá zpráva je, že všechny tyto situace mají své scénáře řešení a lze je tedy vyřešit😊

Nabízíme Vám nejen své zkušenosti v této problematice, ale rádi za Vámi přijedeme, abyste v tom jako majitel nebyl sám, a měl si na toto téma s kým popovídat a rozebrat Vaši situaci.