PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

Nečekané životní události

Jaroslav Jaroměřský (29.11.2023)

 FUNGOVÁNÍ FIRMY A NEČEKANÉ ŽIVOTNÍ UDÁLOSTI

Jste na to jako majitel opravdu připraven?

 

Co jsou to nečekané životní události?

Jakákoli Vaše neplánovaná delší nepřítomnost z důvodu nečekané události (nemoc, úraz, ale i smrt), kdy v lepším případě, nebudete moci pracovat a řídit svou firmu.

 Co to může způsobit?

Ohrozí to provoz a fungování firmy, možná nebude mít za firmu kdo jednat a rozhodovat o významných skutečnostech, v horším případě nastanou problémy s dědictvím.

 Týká se to i mě?

Ano, i když si to nepřipouštíte a nikdy se Vám zatím nic takového nestalo, zítra to může být jinak.             Týká se to všech majitelů firem.

Jak to lze řešit a jde to vyřešit rychle?

Existují různá řešení, máme je pro Vás připravena a můžeme je přizpůsobit Vaší situaci. Vše lze vyřešit v řádu týdnů, jen je třeba jednat předem a vše důkladně rozmyslet.

V případě, že máte zájem o projednání této problematiky, rádi Vás přijedeme navštívit do firmy.