PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

   Mise, vize

Lukáš Musílek (28.2.2024)

A máme zde slíbené pokračování ke strategickému řízení – dnes k tématu mise a vize.  

U rodinných firem je toto často podceňované téma – proč by vlastně firma měla misi mít, vždyť přece majitel ví, proč podniká, kam směřuje a také to říká svým zaměstnancům? A někdy je toto téma vnímáno jako „teoretická formalita“.

Zde si dovolíme možná trochu kacířskou myšlenku, že správně popsané a komunikované mise a vize jsou důležitější u menších a středních firem (a zejména rodinných), než u velkých firemních „kolosů“, u nichž je ale toto téma stejně i tak samozřejmostí.

Rodinný podnik totiž může mít větší tendenci uhýbat od původního směru, neboť může mít sklony rychleji a pružněji reagovat na různé podněty z trhu. To je sice často výhoda, ale také to může vést ke svedení z původní cesty a ke zmatení jak zaměstnanců, tak i externích partnerů.  

A co vlastně mise je a jaký je rozdíl od vize?

Mise vyjadřuje, co je posláním společnosti, proč je zde a pro koho. Oproti tomu vize vyjadřuje, co by firma chtěla dosáhnout, čím se stát, a to v dlouhodobém horizontu.

Misi i vizi má majitel často v hlavě už dávno předtím, než se rozhodnul realizovat své záměry, řekněme dokonce i sny. Ale obojí srozumitelně formulovat a komunikovat tak, aby výsledek byl jasný i pro okolí, není vůbec jednoduché.

A o nic lehčí není pak v turbulentním tržním prostředí původní záměr udržet, případně pak ve správné chvíli rozhodnout o jeho revizi.

Rádi Vám s tímto tématem pomůžeme.