PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

                          Řízení firmy                           prostřednictvím cílů (KPI´s)

Lukáš Musílek (31.1. 2024)

Asi každá firma má v dnešní době nějaký firemní plán a cíle na daný rok.

Ne všichni s těmito cíli ale průběžně pracují – a přitom je to tak jednoduché, prostě firemní cíle „propíšeme“ na manažery, ti to samé udělají směrem k zaměstnancům, a je to hotové. Nebo ne?

Ten první krok, tedy tvorba cílů, jejich rozpracování na dílčí cíle, předání manažerům a zaměstnancům ve většině firem ještě docela často funguje.

A to přesto, že úplně triviální to není – kolik má těch cílů být, kolik z nich jich má být stejných nebo podobných pro všechny? A musejí být číselně vyjádřené nebo jaká část z nich? Jakou mají mít váhu? Mají se zaměstnanci na jejich tvorbě podílet? Zvlášť, když spousta cílů přijde „ze shora“ nebo dokonce od externího subjektu? (např. od výrobce/importéra)? Jak sladit obchodní cíle a cíle „back office“?

Ruku na srdce, tohle všichni děláme, a nakonec nějak zvládneme každý rok.
Jenže pak nastane skutečný obchodní shon, firma „jede“ a v průběhu roku často na nic nebývá čas. A opět ruku na srdce, kolikrát jsme si my manažeři opravdu ověřili, že zaměstnanci svým cílům rozumí a že postupují systematicky k jejich splnění? A neotáčíme kormidlo lodi v průběhu roku jiným směrem?

A úplně samostatné téma jsou obchodní cíle – někdy se prostě nepovede začátek roku a celkový obchodní cíl se zdá být nedosažitelný nebo je obchodní výsledek z různých důvodu velmi nevyrovnaný v průběhu roku (jedno čtvrtletí špatné, druhé skvělé…). Ale také právě správně nastavené KPI’s a aktivní práce s nimi v průběhu roku mohou významně pomoci se vyrovnat s těmito problémy.

Zvláštní situace nastávají, když se z různých důvodu nedaří firemní cíle (a související KPI’s) plnit a pak se dostáváme do dilematu, zda být striktní („nesplněno = žádné odměny“) nebo zda být vstřícní („přece kolegům musíme odměnu dát, vždyť by nám mohli utéct ke konkurenci“) nebo zda nastavení ještě v průběhu roku změnit (je to fér?). A co když si na tohle zaměstnanci zvyknou a příště při nesplnění budou zase očekávat zmírnění nebo změnu cílů?

I když v předcházejícím odstavci zaznělo slovo „odměna“, tak ono to není vždy jen o penězích.  Své místo tu má určitě pochvala, ocenění práce, výkonu apod. 

Jak funguje motivační systém a KPI’s u Vás? Rádi byste to probrali?

Rádi Vám pomůžeme vše nastavit – a to vše na míru odpovídající Vaší konkrétní situaci.