PORADENSTVÍ PRO AUTODEALERY

Jaroslav Jaroměřský: +420 724 938 866
Lukáš Musílek:           +420  792 773 698

   Akční plány

Jaroslav Jaroměřský (12.4.2024)

V minulých článcích jsme Vám popisovali celou pyramidu strategického řízení rodinné firmy. Co je to mise, vize, jakou roli mají firemní strategické a roční cíle, jak cíle zpracovat do KPI a motivačního hodnocení manažerů a zaměstnanců.

Nyní se dostáváme k té realizační a velmi důležité fázi. Uvést cíle do života. KDO tyto cíle naplní, JAK to zařídí, KDY se tak stane? A k tomu právě slouží AKČNÍ PLÁNY.

Na rozdíl od firemních a ročních cílů, které bývají většinou definované směrem „TOP-DOWN“ ze strany vedení firmy a vyjadřují jejich vlastnická očekávání, AKČNÍ PLÁNY vypracovávají manažeři jednotlivých organizačních částí firmy (např. obchodní akční plán, back office plán, IT plán apod.), a tím zajišťuji rozpracování zadání od vedení do jednotlivých kroků a termínů splnění. Každý cíl tak má stanovenou jasnou cestu vedoucí k jeho naplnění, má svého držitele odpovědnosti, jasný termín a definovaný výstup.

Je to část strategického řízení velmi často podceňovaná a opomíjená. Ale vědět jenom CO chci dosáhnout, ale nemít stanovenou cestu JAK toho dosáhnu, nemít jednotlivé MILNÍKY, které pravidelně kontroluji jako majitel a manažeři v celé hierarchii řízení firmy, pak firmu neřídím a nemám plnění cílů po kontrolou.

Je to téma, které je nutné řešit v kontextu celé výše zmíněné pyramidy. Rádi za Vámi přijedeme, poradíme a zavedeme i do praxe Vaší firmy.